Sector Zorg

Sinds de uitbraak van Covid-19 is de druk in de zorg op de dagelijkse werkzaamheden enorm toegenomen. Daarnaast is er een enorme achterstand ontstaan in de reguliere zorg met behandelingen en operaties, die door Covid-19 zijn uitgesteld en zo snel Lees meer…

Sector Overheid

De Nederlandse overheid ligt meer dan ooit onder vuur, mede door het achterhouden van informatie aan de volksvertegenwoordiging en dus ook aan de burger en heeft met als voorbeeld de belastingdienst te kampen met een gebrek aan structuur en heldere Lees meer…

Sector Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs is in de afgelopen jaren achteruit gegaan en Nederland heeft binnen Europa daarmee een slechte positie gekregen als het gaat om de organisatie en het niveau van ons onderwijs stelsel. Met deze constatering wordt er Lees meer…