Invictus ICT is ontstaan vanuit de gedachte dat het ook in de ICT sector van belang is om groen en circulair te ondernemen vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en economisch belang.

Organisaties concentreren zich meer en meer op hun core business en besteden veel van de ondersteunende diensten uit aan derden, waaronder ook hun ICT infrastructuur en software.

Daarmee verandert het gebruik van ICT en wordt er op deze manier extra aandacht besteed aan efficiency en energieverbruik.

Wij bieden organisaties de ICT oplossingen vanuit het concept Maatschappelijk Verantwoord en Circulair Ondernemen. Daarbij staat centraal de bescherming en verbetering van het milieu, de ontwikkeling van de individuele medewerker en de bedrijfsmatige- en financiële gezondheid van een organisatie.

Vanuit de praktijk zien wij, dat organisaties moeite hebben om hun IT processen en IT organisatie structuur efficiënt in te richten en aan te sluiten op de bedrijfsproces-sen. Invictus ICT wil als (kennis)partner deze organisaties hierin adviseren en ondersteunen om de IT Governance op orde te krijgen.

De focus ligt op IT Governance en efficiency in Bedrijfs- en IT processen alsmede op organisatieontwikkeling en organisatiestructuur, aangevuld met actuele ontwikkelingen in IT.

Tevens heeft Invictus ICT als organisatie aandacht voor de mens als individu en als medewerker binnen een organisatie, waarbij persoonlijke ontwikkeling, perspectief en samenwerking als belangrijke pijlers voor een efficiënte bedrijfsvoering gelden. 

Het is belangrijk, dat je als mens/medewerker past in de cultuur, dat je je kan onderscheiden door opleiding en motivatie en daardoor ook een toegevoegde waarde hebt in de ontwikkeling en groei van een organisatie.

Vanuit de hierboven beschreven competenties concentreren wij ons op de wensen en verwachtingen van de klant en zorgen wij voor een optimale dienstverlening vanuit ons ICT kenniscentrum.


DE BASIS : KENNIS is onze KRACHT

Wil je als ICT organisatie klanten faciliteren, dan moet je passie voor de klant aan de dag leggen, ruimte voor ondernemerschap bieden en kennis binnen je onderneming vergaren en borgen en ermee naar buiten treden. Binnen Invictus ICT is op veel gebieden veel kennis beschikbaar om onze klanten te adviseren en te ondersteunen. 

Door deze vakkennis te delen, tonen we onze expertise en onze waarde in de markt.SMART werken is ons DNA

Invictus ICT gebruikt de SMART Methodiek om voor onszelf en naar klanten doelen te stellen en onduidelijke afspraken te voorkomen en duidelijkheid te geven over de op te leveren resultaten. We zijn gewend om alle activiteiten voor klanten op deze wijze aan te pakken. Wij zorgen er voor, dat alle medewerkers van Invictus ICT SMART werken in hun DNA hebben.


Onze KLANT is onze PARTNER

Als ICT organisatie hebben we dagelijks contact met onze klanten en zien wij onze klanten ook als partners in de samenwerkíng. Invictus ICT ontwikkelt zich voortdurend en daarom zijn we altijd op zoek naar duurzame samenwerkingen met nieuwe klanten/partners.

Goede relaties zijn krachtig en het ontwikkelen van sterke, langdurige relaties is de kern van een effectief netwerk.