IT Governance

IT Governance richt zich specifiek op de afstemming van strategische doelen met het organiseren/structureren van IT binnen een organisatie. 

Daarnaast wordt het bestuur of directie van een organisatie op deze wijze (mede) verantwoordelijk gemaakt voor de strategische besluitvorming in IT. 

Het hoofddoel van IT Governance is om alle stakeholders te betrekken in het IT besluitvormingsproces.

IT Governance zorgt er voor transparantie in een organisatie door het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de betreffende stakeholders.

IT Governance doelen

IT Governance zorgt tevens voor het creëren van transparante besluitvorming met de volgende (sub)doelen :

 • organiseren van formele taak- en rolverdeling
 • afstemmen van IT en bedrijfsvoering op elkaar  
 • grip krijgen op IT investeringen
 • inzicht verkrijgen in IT waarde toevoeging
 • kennis opdoen van marktontwikkelingen
 • minimaliseren van risico’s

IT Governance ISO standaard

Om IT Governance in te richten, zijn er verschillende modellen/methodieken ontwikkeld, die handvaten bieden om een succesvolle en slagvaardige IT organisatie in te richten.

ISO/IEC 38500 is een wereldwijde standaard die een overzicht geeft van 6 richtlijnen omtrent IT Governance, te weten :

 • strategie
 • acquisitie
 • prestatie
 • verantwoordelijkheid
 • conformiteit
 • menselijk gedrag

Slagvaardige IT organisatie

IT governance zorgt voor een succesvolle en slagvaardige IT organisatie die flexibel meebeweegt met de business ontwikkelingen en waarbij de Business strategie en IT strategie volledig op elkaar zijn afgestemd. 

Interesse? 

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek gebruik de contact button of mail: info@invictus-ict.nl