Innovatie moet leiden tot een kwalitatief beter product/dienst tegen lagere kosten door optimale inzet van ICT. Bedrijven kiezen voor investeringen in de ontwikkeling van hun producten, daarbij optimaliseren zij hun ICT processen, versterken hun strategisch ICT-beleid en verbeteren de ondersteuning, die daarvoor nodig is.

De visie van Invictus is, dat innovatie voor onze klanten gebeurt vanuit de kernwaarden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Technologische ontwikkelingen in de ICT sector lopen veelal gelijk op met deze kernwaarden.

Het doorontwikkelen van hoogwaardige DataDenter faciliteiten, het gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in server technologie met energie arme processoren en super efficiƫnte datadragers alsmede de ontwikkeling en groei van intelligente applicaties dragen in hoge mate bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Invictus kiest in zijn aanbod van producten en diensten ervoor om alle bovenvermelde ontwikkelingen te vertalen in structuur, processen en procedures.

Daarbij willen wij zoveel mogelijk digitaliseren en de klant een optimale oplossing kunnen bieden qua prestaties, functionaliteit, kostenefficiency, beveiliging, beschikbaarheid en duurzaamheid.

Tevens adviseert Invictus omtrent keuzes in IT strategie in relatie tot innovatie om onze klanten ook daadwerkelijk richting vernieuwing te sturen.

We beperken ons daarin niet tot structuur en processen, maar willen de klanten ook informeren en adviseren over keuzes in bijvoorbeeld outsourcing en software selecties.

Daarbij maken wij waar nodig gebruik van onze partner organisaties, die over specifieke expertise beschikken aanvullend op ons product/diensten portfolio.

Invictus kan daardoor op veel gebieden de oplossingen in innovatie bieden, die voor uw organisatie nodig zijn in de ontwikkeling van uw IT en bedrijfsstrategie.

Interesse?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek via de contact button of mail naar : info@Invictus-ict.nl