De Nederlandse overheid ligt meer dan ooit onder vuur, mede door het achterhouden van informatie aan de volksvertegenwoordiging en dus ook aan de burger en heeft met als voorbeeld de belastingdienst te kampen met een gebrek aan structuur en heldere processen en procedures. Ook binnen een aantal andere overheid instanties is overzicht en structuur onvoldoende, met als voorbeeld de IT innovatie en IT processen. 

Tevens dient er bij de overheid meer aandacht worden besteed aan training en coaching van medewerkers, zodat bovenvermelde problemen intern kunnen worden aangepakt.

Invictus helpt overheid instanties om grip te krijgen in hun interne IT organisatie door verbeteringen te realiseren in structuur, procedures en processen met als doel een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. 

Wij zorgen voor inzicht en overzicht in de complexiteit aan informatie, processen en structuren gekoppeld aan het IT-portfolio van de organisatie. 

Op deze wijze faciliteert Invictus een wendbare overheidsorganisatie in het efficiënt uitvoeren van de dienstverlening in overeenstemming met de gestelde strategische doelen.

Categorieën: Nieuw