Bij Invictus Green ICT Solutions richten wij ons met een MVO view op het inrichten en verbeteren van IT organisaties alsmede op implementatie van processen en bedrijfssoftware. Dit doen wij al meer als 15 jaar tot grote tevredenheid van onze klantenkring.

Daarbij zijn onderwijs, zorg en overheid onze primaire doelmarkten.

Onze basis dienstverlening bestaat uit het inrichten van IT Governance, IT Regie en IT Portfolio Management. En deze diensten worden waar nodig aangevuld met alle noodzakelijke componenten, zowel procesmatig als organisatorisch.

Vanuit procesmanagement zorgen wij ervoor, dat alle nodige processen en procedures binnen een organisatie aanwezig zijn en op de juiste wijze zijn ingericht en functioneren. Heldere processen zorgen voor een efficiënte dienstverlening en een optimale inzet van resources.

Daarnaast hebben wij uitgebreide expertise op het gebied van Contract- & Service Management in het beoordelen of opstellen van contracten voor klanten en/of leveranciers. Vanuit onze Service Management expertise zorgen wij ervoor, dat alle afspraken met leveranciers zijn vastgelegd en voldoen aan eisen en verwachtingen.

Invictus zorgt waar nodig voor passende IT Resourcing vanuit onze organisatie of indien nodig middels en werving & selectie traject in goed overleg met de klant.

Tevens maken wij gebruik van partners met kennis van specifieke materie en/of diensten om onze klanten optimaal te kunnen blijven bedienen.

Onze organisatie heeft veel materiekennis en een brede ervaring in ICT als het proces/verander management, structuur en regie betreft. Invictus ICT is daarmee de ideale partner voor organisaties, die hun ICT mee willen ontwikkelen met de groei en ontwikkeling van hun business.

Kernwaarden  

MVO & Circulair 

We vinden het belangrijk, dat we maatschappelijk verantwoord bezig zijn en ondernemen. Dat betekent dat we als ondernemers verantwoord omgaan met het milieu, dat we ervoor zorgen, dat onze werknemers een gedegen opleiding krijgen en kunnen groeien binnen de onderneming en dat de onderneming ook financieel gezond is en wordt gehouden. Tevens is het van belang om circulair te ondernemen, dus zo veel mogelijk aandacht voor hergebruik en systeemdenken. Deze aanpak strookt met onze ambitie als IT partner voor elke organisatie.

Innovatief

Het is voor elke organisatie belangrijk om innovatief te ondernemen en ervoor te zorgen dat u de concurrentie voor kan blijven in ontwikkeling en resultaten. 

Daarom zullen wij in uw organisatie actief adviseren en consulteren gericht op innovatieve ontwikkelingen. Met innovatie kunt u zich als organisatie tevens onderscheiden als het gaat om het toekomstige investeringen en gezonde groei.

Wij leveren daar graag een bijdrage aan met onze expertise en kenniscentrum.

Professioneel

Professionaliteit naar onze klanten heeft alles te maken met identiteit, uitstraling, interactie en samenwerking. De basis wordt gevormd door het waarmaken van gewekte verwachtingen, met name door effectieve communicatie en een integere snelle respons. Niet alleen procesbeheersing maar ook specifieke gedragingen bepalen het gevoel en de perceptie van professionaliteit en partnerschap.

Betrokken

We blijven u uitdagen op de inhoud. Of het nu over een strategisch, tactisch of operationeel vraagstuk gaat. Wij willen een eenheid vormen met uw organisatie om op die wijze gezamenlijk te komen tot de beste resultaten in onze samenwerking. Door onze kennis en ervaring weten wij snel in te spelen op wensen en veranderingen binnen uw organisatie.


Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek gebruik de contact button of mail: info@invictus-ict.nl