Privacyverklaring

We informeren je graag hoe we met jouw privacy omgaan.

We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en dat we ze fatsoenlijk gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Verzamelde gegevens Bedrijven :

Wanneer wij contact hebben met een bedrijf in acquisitie of voor het leveren van diensten, slaan wij met toestemming de volgende gegevens van dit bedrijf op :

Bedrijfsnaam, adresgegevens, contactpersoon(en) gegevens, kvk nummer, btw nummer, branche

Contactformulier

Met de contactformulieren op onze website kan je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hierbij vragen we uiteraard je naam en je e-mailadres om contact met je te kunnen opnemen.

Het contactformulier wordt afgeleverd op onze e-mailadres info@invictus-ict.nl.

We bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Beveiliging

Om datalekken te voorkomen en hackers het zo moeilijk mogelijk te maken passen we de volgende beveiliging toe:

  • Beveiligde SSL verbinding
  • Frequent bijgewerkte software
  • Specifieke extra beveiligingssoftware
  • Aangepaste installatie met afwijkende URL structuur

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, dienen we mogelijk ook onze privacyverklaring aan te passen.

Inzage en wijziging van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, neem dan contact met ons op.

Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg over welke persoonsgegevens we van je hebben en hoe we deze gebruiken.
  • Het laten corrigeren van de persoonsgegevens die we van je hebben.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die we van je hebben.
  • Het intrekken van toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens.

Let op dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, vragen we je een bericht te sturen naar info@invictus-ict.nl

Mochten wij je alsnog niet goed helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je hoe u een klacht kunt indienen.