Neem contact met ons op 

info@invictus-ict.nl

085 4008800

Casus

Verandermanagement

Opsplitsen van een not-for-profit organisatie in een non-profit en een profit organisatie. Omdat een aantal non-profit klanten tevens commerciële diensten wilde afnemen, is op basis van diensten, klanten en interne expertise een verdeling gemaakt van assets, personeel, klanten en infrastructuur.
Daarvoor hebben wij samen met directie en management een plan opgesteld om deze verandering in een tijdsbestek van 1 jaar door te voeren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 2 gezonde en goed functionerende organisaties, ieder met hun eigen focus en aanpak.
Beide organisaties zijn tot op heden zeer succesvol, elk in hun eigen klant gebied en hebben een aanzienlijke groei doorgemaakt.

Procesmanagement

Het beschrijven en implementeren van interne processen en procedures binnen een commerciële organisatie in de maakindustrie. Omdat er behoefte was aan meer structuur, hebben wij een analyse uitgevoerd op de interne organisatie om een beeld te krijgen van de op dat moment actieve processen en procedures die de operationele organisatie ondersteunen. Na de analyse, ontbrak het op veel plaatsen aan een proces, procedure of beschrijving er van. In samenwerking met het management en interne organisatie hebben we een aantal noodzakelijke processen en procedures beschreven en na toetsing geïmplementeerd. Hiermee is de kwaliteit van de interne organisatie verbeterd.

IT Regie

Het management heeft het besluit genomen om een onderzoek te laten uitvoeren naar de volwassenheid van de huidige ICT organisatie en op basis van de geplande groei een IT roadmap op te laten stellen voor de periode. Tevens hebben wij de gewenste IT en processen in kaart gebracht. Vervolgens heeft Invictus een adviesrapport aan de opdrachtgever gepresenteerd voor wat betreft IT Regie gekoppeld aan de IT Governance binnen deze organisatie. Het adviesrapport is door directie en management van deze organisatie overgenomen en inmiddels al geïmplementeerd.
Daarnaast is de IT Regie organisatie, zoals beschreven in ons advies, ingericht en operationeel actief.

Interim Management

De betreffende zorgorganisatie streeft er naar om het zorgproces optimaal en geïntegreerd te ondersteunen. Dit begint met een goede ondersteuning van de werkprocessen waarin steeds meer de eenvoudige repeterende taken worden geautomatiseerd. Dat lukte helaas niet met de huidige ERP omgeving. Daarom is er een selectie voor een nieuw ERP-systeem uitgevoerd en is AFAS geselecteerd als meest geschikte ERP omgeving. Omdat Invictus ervaring heeft met AFAS implementaties voor wat betreft de IT componenten, zijn wij als Interim Management partij gekozen voor de inrichting, implementatie en nazorg van de AFAS infrastructuur en interface koppelingen. In een periode van 5 maanden zijn alle interim werkzaamheden rond de inrichting, test, acceptatie en livegang van de infrastructuur en alle koppelingen met andere systemen gerealiseerd en voor de organisatie succesvol werkend beschikbaar.

Outsourcing

Invictus is gevraagd voor het uitvoeren van een leverancier selectie voor VOIP telefonie en voor het outsourcen van de IT server en werkplek infrastructuur voor een commerciële organisatie. Voor beide selecties hebben we de eisen en wensen opgesteld in overleg met het management van deze organisatie. Voor de VOIP selectie hebben we 3 partijen gekozen mede op basis van specifieke wensen voor de Receptie en mobiele opties gekoppeld aan de werkplekken.
Uiteindelijk gekozen voor een landelijk opererende leverancier met een uitgebreide track record op het gebied van VOIP netwerken.
Voor de IT oursourcing selectie hebben we 4 partijen geselecteerd, waarvan 2 bekende landelijk opererende, 1 binnen de betreffende provincie en 1 echt lokaal, de laatste mede op verzoek vanuit het management van de organisatie.
Op basis van interviews met de 4 partijen, de resultaten uit opgeleverde voorstellen en een vervolgafspraak met 2 geselecteerde partijen is uiteindelijk de keuze gevallen op de leverancier uit de provincie, op basis van aanpak, planning, kosten, efficiency en beveiliging criteria. Beide gekozen leveranciers hebben na oplevering aan de verwachtingen qua eisen en wensen voldaan.

Contract & Service Management

Deze schoolfederatie heeft een tender traject uitgeschreven en doorlopen en op basis van de uitkomst van de tender een leverancier gekozen voor het IT beheer en support op de 11 onderwijs locaties. Daarbij heeft deze federatie Invictus gevraagd om de RFP te matchen met de finale implementatie van het contract en de SLA van de gekozen Tender partij en te beoordelen op inhoud en volledigheid. Na het reviewen van het aangeboden contract en bijbehorende SLA hebben wij op een aantal punten wijzigingen voorgesteld vanwege het ontbreken van een aantal essentiële zaken in de dienstverlening, zoals vastgesteld in de eisen in de RFP.
Invictus heeft het bestuur van de Federatie na alle correcties en uiteindelijke ondertekening van contract en SLA begeleid in de verdere planning en implementatie van de dienstverlening door deze IT leverancier. Uiteindelijk zijn alle 11 locaties onder beheer van de gekozen IT leverancier opgeleverd en is het bestuur van deze schoolfederatie zeer tevreden over onze inbreng en bemiddeling op het contract/SLA en implementatie begeleiding.

Resource Management

Een grote VO schoolorganisatie had in het kader van een geplande migratie naar een nieuwe versie van Microsoft behoefte aan extra capaciteit met specifieke Windows server en werkplek expertise. Tevens stond er een upgrade van de netwerken binnen de schoollocaties gepland evenals de reguliere werkzaamheden. Daarvoor heeft deze organisatie aan Invictus gevraagd om naast tijdelijke inzet van een Projectmanager ook enkele specialisten te leveren voor onbepaalde tijd. We hebben binnen ons uitgebreide netwerk een screening en selectie procedure gedaan om 4 geschikte kandidaten te kunnen aanbieden. Na de intake gesprekken bij de klant zijn er 2 specialisten gekozen, die zijn gestart met een 1/2 jaar contract. Beide migraties zijn succesvol gerealiseerd binnen de geplande periode.

IT Governance

Een leverancier van Document Management Oplossingen had moeite om de IT strategie te laten aansluiten op de business processen en bedrijfsstrategie. Mede door de verschuiving van een producten-, naar een diensten organisatie is de IT alignment lastig gebleken voor het management en heeft men Invictus gevraagd om te helpen de transitie van een product gerichte naar een diensten gerichte organisatie om te buigen en de business strategie te koppelen aan de IT ontwikkeling. Na een grondige inventarisatie en in samenwerking is een advies opgesteld. Na de goedkeuring op dit advies is er een transitie draaiboek opgesteld, waarmee de samenwerking met de stakeholders in deze organisatie de transitie hebben uitgevoerd. Het resultaat is een heldere IT Governance invulling met een duidelijke samenhang tussen de business(producten en diensten) en de IT Strategie.

Sectoren

Sector Zorg

Sinds de uitbraak van Covid-19 is de druk in de zorg op de dagelijkse werkzaamheden enorm toegenomen. Daarnaast is er een enorme achterstand ontstaan in de reguliere zorg met behandelingen en operaties, die door Covid-19 Lees meer…

Sector Overheid

De Nederlandse overheid ligt meer dan ooit onder vuur, mede door het achterhouden van informatie aan de volksvertegenwoordiging en dus ook aan de burger en heeft met als voorbeeld de belastingdienst te kampen met een Lees meer…

Sector Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs is in de afgelopen jaren achteruit gegaan en Nederland heeft binnen Europa daarmee een slechte positie gekregen als het gaat om de organisatie en het niveau van ons onderwijs stelsel. Lees meer…