IT Contract- en Service Management

Operationele ICT processen vormen de basis van iedere ICT organisatie. Dat geldt voor zowel de productie- en service-industrie, als de non-profitsector. 

Voor elke ICT organisatie zijn afspraken met klant en/of leverancier essentieel voor het succes van de onderneming, waarbij de focus ligt op tijdig en volgens afspraak leveren. 

Afspraken met klant en/of leverancier zijn vastgelegd in contracten en SLA’s en uw organisatie probeert alle genoemde facetten op een zo goed mogelijke wijze in te vullen. Toch komt u in situaties, waarbij het bijvoorbeeld niet lukt om contract- en/of SLA afspraken na te komen.

Klantrelatie & communicatie

Tevens is het belangrijk om de gemaakte afspraken met klant en/of leverancier op frequente basis te toetsen en waar nodig bij te sturen. Daarvoor zijn er diverse overlegstructuren binnen Service Management, waardoor er op verschillende niveau’s in de organisatie wordt gekeken naar de realisatie van contracten en SLA’s. 

Dat gebeurt op zowel operationeel, tactische als ook strategisch niveau, en meestal binnen de cyclus van een contractjaar. Daarbij worden de afspraken van contract en SLA gemeten ten opzichte van de realisatie en wordt indien nodig een aanpassing in contract of SLA aangebracht.

Inzet vanuit Invictus

Invictus hanteert de ITIL methodiek als basis voor alle processen met betrekking tot Service Management. De Service Managers van Invictus hebben ruime ervaring in diverse branches met contracten en SLA’s, met de opzet en invulling ervan en met de diverse overlegstructuren.

Zijn bij u de afspraken met klanten en/of leveranciers onduidelijk of worden zaken niet volgens afspraak geleverd of afgehandeld, dan kan Invictus u helpen met het maken van de juiste afspraken en het opstellen van de nodige documenten.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek gebruik de contact button of mail: info@invictus-ict.nl