Proces Management

Efficiency verbetering en verhoging van de productiviteit zijn vaak complexe processen binnen een organisatie. Invictus heeft een heldere aanpak om uw (IT) organisatie qua structuur en processen op een hoger niveau te brengen.

De ingezette middelen en de aanwezige competenties binnen een organisatie moeten het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen optimaal ondersteunen. Daarbij is IT een essentieel onderdeel en dienen de IT processen optimaal te functioneren.

Processchema en aanpak

Ondersteunende methodieken

Daarbij maken we gebruik van ITIL, BISL en Lean om het mogelijk te maken om ook voor alle medewerkers de aanpak in processen en organisatie structuur duidelijk te maken.

Afhankelijk van de noodzakelijke processen en structuur wordt u geadviseerd over het gebruik van een hierbij passende methodiek en dito planning.

Op deze wijze kunnen uw medewerkers snel aan de slag met de aangepaste of nieuwe processen en structuur.

Invictus uw partner in procesmanagement

Invictus levert de noodzakelijke kennis en advies omtrent het optimaliseren van IT processen en de projectmatige aanpak met project- en implementatiemanagement.

Naast het inrichten van Klant Contact Centers en IT Service organisaties hebben we bij Invictus ook ruime ervaring in het opzetten of optimaliseren van organisatiestructuren.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek gebruik de contact button of mail: info@invictus-ict.nl