IT Regie Management

Organisaties hebben vaak problemen bij het aansluiten van de IT op de kernprocessen binnen de bedrijfsvoering en op het meer servicegericht maken van de IT organisatie.

Met het inschakelen van Invictus voor IT Regie en Regie Management zet u de eerste stap om de IT weer onderdeel te laten zijn van de kernprocessen en aan te sluiten bij de strategische doelstellingen van uw organisatie.

Inventarisatie

Invictus voert in IT Regie trajecten in hoofdlijnen de volgende activiteiten uit :

  • Het beschrijven van de huidige bedrijfsprocessen v.w.b. IT (interviews)
  • Het beschrijven van de huidige IT omgeving, die deze bedrijfsprocessen ondersteunt
  • Het toetsen van de bedrijfsprocessen en het vaststellen van verbeterpunten
  • Het beschrijven van de gewenste IT omgeving en processen
  • Het beschrijven van een IT roadmap, waarin de transitie van huidig naar gewenst wordt beschreven

Aanpak vanuit Invictus 

Invictus ondersteunt organisaties met:

  1. het transformeren naar een klantgerichte IT organisatie (zowel intern als extern)
  2. het identificeren en bouwen van oplossingen die direct toegevoegde waarde hebben voor uw business
  3. het functioneren en/of inrichten van een IT regieorganisatie.

IT Regiemanagement gaat over verbinden en vertalen en daarmee het in juiste banen leiden van de verandering (de transformatie).

IT Regie Implementatie

Onze IT Regie dienstverlening richt zich op het ondersteunen van bedrijven op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op al deze niveaus hebben wij ervaren regisseurs beschikbaar. Samen zorgen we dat IT op de juiste manier bijdraagt aan de continuïteit van uw organisatie.

Is uw organisatie toe aan de volgende stap in ontwikkeling van processen en IT en heeft u behoefte aan advies of IT Regie? 

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek gebruik de contact button of mail: info@invictus-ict.nl